Spółki zależne

Spark jest zainteresowany inwestycjami w małe i średnie firmy, w których może pełnić rolę aktywnego inwestora, wspierającego spółkę i wpływającego na jej rozwój.

Inwestycje venture capital w spółki prywatne mają na celu zwiększenie skali działalności przedsiębiorstwa, umożliwienie mu szerszego rozwoju, a w dalszej perspektywie wyjście z inwestycji, m.in. poprzez wprowadzenie akcji spółki do obrotu publicznego lub sprzedaż jej inwestorowi branżowemu.

  • Milestone Ophthalmic Sp. z o.o.

Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Spark (50,25% udziałów) posiadającym licencję na wyłączność (obejmującą cały świat) do wykorzystania własności intelektualnych Milestone Scientific, Inc. z siedzibą w Livingston, stan New Jersey, USA, do zastosowań w systemach iniekcji doszklistkowych oka, czyli wstrzyknięć leków lub innych substancji „do wnętrza oka”. Przedmiotowe własności intelektualne są chronione następującymi patentami: US Patent 6,200,289; US Patent 6,786,885; US Patent 7,449,008 oraz zgłoszeniem US Application Serial Number 13/540,880.

  • Spark VC LLC

Spark VC LLC z siedzibą w USA jest podmiotem w pełni zależnym od Spark (100% udziałów) posiadającym udziały w spółkach medycznych powiązanych z amerykańskimi podmiotami działającymi w branży „clean tech” i „life science”. Spark VC LLC zamierza poszerzać portfel inwestycji głównie w spółkach publicznych notowanych na rynkach papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.