Kontakt

Kontakt

Spark VC Spółka Akcyjna
Ul. Bałtycka 30A lok. 18
05-825 Grodzisk Mazowiecki

email: biuro@sparkvc.pl

Kontakt dla inwestorów: inwestorzy@sparkvc.pl

Numer KRS: 0000379621 – Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Numer NIP: 1080011117

Numer REGON: 142887562

Kapitał zakładowy 10,200,000.00 zł wpłacony w całości.