Kontakt

Kontakt

Spark VC Spółka Akcyjna (dawniej: Advanced Ocular Sciences S.A.)
Plac Powstańców Śląskich 1/201
53-329 Wrocław

Tel: (+48) 22 378 14 74
Fax: (+48) 22 378 14 34

email: biuro@sparkvc.pl

Kontakt dla inwestorów: inwestorzy@sparkvc.pl

Numer KRS: 0000379621 – Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Numer NIP: 1080011117

Numer REGON: 142887562

Kapitał zakładowy 10,000,000.00 zł wpłacony w całości.