Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

W dniu dzisiejszym, tj. 28. listopada 2016 roku, do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Artura Golańskiego z pełnienia funkcji w Zarządzie oraz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Rezygnacja została złożona ze skutkiem natychmiastowym.

Czytaj więcej ...

Utworzenie konta na Twitterze

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym utworzono konto Spark VC na portalu Twitter.com. Profil znajduje pod adresem https://twitter.com/Spark_VC Utworzenie profilu ma służyć poprawie komunikacji z inwestorami oraz kontrahentami...

Czytaj więcej ...

Zmiany w składzie zarządu

W dniu dzisiejszym, 18 sierpnia 2016 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Panu Arturowi Golańskiemu powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcze powołała począwszy od dnia 18 sierpnia 2016...

Czytaj więcej ...