Utworzenie konta na Twitterze

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym utworzono konto Spark VC na portalu Twitter.com. Profil znajduje pod adresem https://twitter.com/Spark_VC Utworzenie profilu ma służyć poprawie komunikacji z inwestorami oraz kontrahentami...

Czytaj więcej ...

Zmiany w składzie zarządu

W dniu dzisiejszym, 18 sierpnia 2016 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Panu Arturowi Golańskiemu powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcze powołała począwszy od dnia 18 sierpnia 2016...

Czytaj więcej ...

Zmiany w składzie zadządu

W dniu 31 lipca 2016 r. do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Edwarda Miska z członkostwa w Zarządzie Emitenta z końcem dnia 31 lipca 2016 r. Jednocześnie w dniu 31 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art....

Czytaj więcej ...