Akcjonariat:

Lp.  Akcjonariusz  Liczba akcji  % akcji  Liczba głosów  % głosów
1 Equimaxx LLC 53 250 000 52,20 53 250 000 52,20
2 Apollo Capital ASI S.A. * 46 190 980 45,29 46 190 980 45,29
3 Pozostali 2 559 020 2,51 2 559 020 2,51
 * Członek rady nadzorczej Spark VC S.A. – Dominik Dymecki, jest jednocześnie prezesem zarządu akcjonariusza Apollo Capital ASI S.A.
  • Equimaxx LLC 53.25%
  • Apollo Capital ASI S.A. 46.19%
  • Pozostali 0.56%

Ogólna liczba akcji spółki:

Seria akcji Liczba akcji Procentowy udział w kapitale zakładowym Liczba głosów

na WZ

Procentowy udział w głosach na WZ Akcje dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect
A1 400 000 0,39 % 400 000 0,39 % Tak
A2 600 000 0,59 % 600 000 0,59% Nie
A3 750 000 0,74 % 750 000 0,74 % Nie
B 88 250 000 86,51 % 88 250 000 86,51 % Nie
C 10 000 000 9,8 % 10 000 000 9,8 % Nie
D 2 000 000 1,96 % 2 000 000 1,96 % W trakcie procedowania
SUMA 102 000 000 100,00 % 102 000 000 100,00 %