Kalendarium

Najbliższe istotne wydarzenia:

Raporty kwartalne:
– raport okresowy za IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 roku;
– raport okresowy za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 roku;
– raport okresowy za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 roku;
– raport okresowy za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 roku.

Raport okresowy roczny za 2017 rok – 1 czerwca 2018 roku.