Raporty bieżące i okresowe

Raporty bieżące EBI i ESPI:

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/szukaj/1?company=1336&category=wszystko

Raporty okresowe:

  Q1 Q2 Q3 Q4 ROCZNY
2014  Q1’2014   Q2’2014  Q3’2014  Q4’2014  Jednostkowy  Korekta
2015 Q1’2015 Q2’2015  Q3’2015   Q4’2015 Jednostkowy Skonsolidowany
2016 Q1’2016  Q2’2016  Q3’2016  Q4’2016  Jednostkowy
2017 Q1’2017  Q2’2017  Q3’2017  Q4’2017  Jednostkowy
2018 Q1’2018  Q2’2018  3Q’2018

 

Daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. 14 lutego 2018 r.
Raport okresowy za I kwartał 2018 r. 15 maja 2018 r.
Raport okresowy za II kwartał 2018 r. 14 sierpnia 2018 r.
Raport okresowy za III kwartał 2018 r. 14 listopada 2018 r.
Raport roczny za 2017 r. 31 maja 2018 r.