Walne Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku SPARK VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

Zarząd Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 13:30. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie pod adresem: ul. Rzymowskiego Wincentego 34, 02-697 Warszawa. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki:

SPK_Ogloszenie_ZWZ_2021_.pdf
SPK_Projekty_Uchwal_ZWZ_2021_.pdf
SPK_Formularz_Glosowania_ZWZ_2021_.pdf
SPK_Liczba_Akcji_Glosow_ZWZ_2021_.pdf
SPK_Pelnomocnictwo_OF_ZWZ_2021_.pdf
SPK_Pelnomocnictwo_OP_ZWZ_2021_.pdf

27 sierpnia 2020 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie

8 lipca 2019 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie

12 grudnia 2018 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

5 lipca 2018 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

19 lipca 2017 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

22 grudnia 2016 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

30 czerwca 2016 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 

11 marca 2016 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 

19 listopada 2015 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 

7 lipca 2015 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 

Wcześniejsze:

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/szukaj/1?company=1336&category=wz