Walne Zgromadzenia

27 sierpnia 2020 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie

8 lipca 2019 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie

12 grudnia 2018 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

5 lipca 2018 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

19 lipca 2017 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

22 grudnia 2016 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

30 czerwca 2016 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 

11 marca 2016 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 

19 listopada 2015 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 

7 lipca 2015 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

 

Wcześniejsze:

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/szukaj/1?company=1336&category=wz