Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Spark VC S.A. (Dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Dominika Dymeckiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 5 marca 2019 r. Jako powód rezygnacji Pan Dominik Dymecki...

Czytaj więcej ...