Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Spark VC S.A. (Dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Dominika Dymeckiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 5 marca 2019 r. Jako powód rezygnacji Pan Dominik Dymecki...

Czytaj więcej ...

Raport roczny Spółki za 2017 rok

Zarząd Spółki Spark VC S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2017 rok. Raport roczny Spark VC 2017 Sprawozdanie z badania SPARK VC 2017 Sprawozdanie finansowe Spark VC 2017  ...

Czytaj więcej ...