Zmiany w składzie zarządu Spółki

Zarząd spółki Spark VC S.A. w Grodzisku Mazowieckim (Dalej: Spółka) informuje, że w dniu 26 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu pana Krzysztofa Żygowskiego ze składu zarządu Spółki i z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, oraz o powołaniu...

Czytaj więcej ...

Zmiany w składzie zarządu Spółki

W dniu 25 września 2019 roku pan Paweł Jeleniewski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. W dniu 25 września 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z początkiem dnia 26 września 2019 roku pana Krzysztofa Żygowskiego do składu zarządu...

Czytaj więcej ...

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Spark VC S.A. (Dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Dominika Dymeckiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 5 marca 2019 r. Jako powód rezygnacji Pan Dominik Dymecki...

Czytaj więcej ...