Inwestycje VC

Spark jest zainteresowany inwestycjami typu venture capital w małe i średnie firmy, w których może pełnić rolę aktywnego inwestora, wspierającego spółkę i wpływającego na jej rozwój.

Inwestycje venture capital w spółki prywatne mają na celu zwiększenie skali działalności przedsiębiorstwa, umożliwienie mu szerszego rozwoju, a w dalszej perspektywie wyjście z inwestycji, m.in. poprzez wprowadzenie akcji spółki do obrotu publicznego lub sprzedaż jej inwestorowi branżowemu.

W ramach wsparcia finansowego fundusz oferuje m.in.:

  • Inwestycje własne funduszu,
  • Wsparcie przy pozyskaniu zewnętrznych inwestorów: aniołów biznesu, funduszy VC, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych (w tym polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych),
  • Wsparcie przy nawiązaniu relacji z domami maklerskimi i bankami inwestycyjnymi w Polsce i w USA,
  • Wsparcie przy nawiązaniu relacji z inwestorami branżowymi (spółkami prywatnymi i publicznymi na GPW / NASDAQ / NYSE).