Inwestycje w akcje

Spark jest zainteresowany inwestycjami w akcje polskich i zagranicznych (głównie amerykańskich) spółek publicznych.

Inwestycje mają charakter inwestycji pasywnych, tj. Spark nie ma rzeczywistego wpływu na funkcjonowanie spółki której jest akcjonariuszem. Przewiduje natomiast wzrost wartości spółek, a planowaną korzyścią ma być sprzedaż akcji w przyszłości.

  • ELQ S.A.

ELQ S.A. to producent prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nn w obudowach betonowych i metalowych z 40-letnią tradycją. Zajmuje się kompleksową realizacją obiektów i infrastruktury w obszarach Energetyki Zawodowej, Przemysłu, Budownictwa, Obiektów Użyteczności Publicznej, OZE i Inwestorów Prywatnych.

Spark posiada 320.229 akcji ELQ S.A.