Zarząd spółki Spark VC S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
1. raporty kwartalne:
– raport okresowy za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 roku;
– raport okresowy za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 roku;
– raport okresowy za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 roku;
– raport okresowy za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 roku.
2. raport okresowy roczny za 2018 rok – 31 maja 2019 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.Powrót do Aktualności