Kontakt

Kontakt

Spark VC Spółka Akcyjna
ul. Grzegórzecka 67d lok. 26
31559 Kraków

email: biuro@sparkvc.pl

Kontakt dla inwestorów: inwestorzy@sparkvc.pl

Numer KRS: 0000379621 – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Numer NIP: 1080011117

Numer REGON: 142887562

Kapitał zakładowy 10,200,000.00 zł wpłacony w całości.