19 października br. Spark nabył 320 229, tj. 6,4% akcji MSI Medical S.A. (dalej: MSI), firmy notowanej na rynku NewConnect w Warszawie (zobacz MSI na GPW Infostrefa).

Zgodnie z uchwałą numer 5 NWZ z dnia 19. września 2016r., MSI zmieni nazwę na ELQ Spółka Akcyjna.

Na w/w walnym zgromadzeniu podjęto również uchwały, w wyniku których MSI stanie się właścicielem 91,14% udziałów w spółce Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych „EL-Q” (dalej EL-Q) o wartości 15,2 mln zł. EL-Q jest producentem stacji transformatorowych z historią sięgającą 1976 roku. Więcej informacji o EL-Q znajduje się na stronie internetowej www.el-q.com.pl.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także fakt, iż mieliśmy możliwość nabycia akcji po atrakcyjnej cenie, zdecydowaliśmy się dokonać tej inwestycji. W naszej ocenie, w wyniku konsolidacji z EL-Q, MSI ma duże szanse na wzrost swojej wartości w najbliższej przyszłości, co przełoży się na wzrost wartości akcji nabytych przez Spark.Powrót do Aktualności