O Spark VC

Spark VC Spółka Akcyjna jest funduszem typu venture capital inwestującym w młode i dynamicznie rozwijające się spółki z sektora nowych technologii w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Spark VC jest spółką notowaną na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spark VC jest w szczególności zainteresowany:

  • Spółkami notowanymi na rynku NewConnect, które:
    • dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu funduszu w horyzoncie 24 miesięcy przeniosą swoje notowania na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
    • prowadzą działalność na niewielką skalę, a dzięki wsparciu pozyskają silnego inwestora zewnętrznego,
  • Spółkami notowanymi na amerykańskim rynku OTC, które:
    • dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu funduszu w horyzoncie 24 miesięcy przeniosą swoje notowania na NASDAQ lub NYSE,
    • mają znaczną perspektywę rozwoju, również międzynarodowego.