Raport roczny Spółki za 2017 rok

Zarząd Spółki Spark VC S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2017 rok. Raport roczny Spark VC 2017 Sprawozdanie z badania SPARK VC 2017 Sprawozdanie finansowe Spark VC 2017  ...

Czytaj więcej ...

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

W dniu dzisiejszym, tj. 28. listopada 2016 roku, do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Artura Golańskiego z pełnienia funkcji w Zarządzie oraz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Rezygnacja została złożona ze skutkiem natychmiastowym.

Czytaj więcej ...

Zwołanie NWZ na dzień 22 grudnia 2016r.

W dniu dzisiejszym Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 22 grudnia br. Do pobrania: Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ SPARK VC Struktura akcjonariatu SPARK VC Formularz pełnomocnictwa NWZ SPARK VC Projekty uchwał NWZ SPARK...

Czytaj więcej ...