Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

W dniu dzisiejszym, tj. 28. listopada 2016 roku, do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Artura Golańskiego z pełnienia funkcji w Zarządzie oraz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Rezygnacja została złożona ze skutkiem natychmiastowym.

Czytaj więcej ...