Akcjonariat:

Lp.  Akcjonariusz  Liczba akcji  % akcji  Liczba głosów  % głosów
1 Artur Błasik * 23 442 021 22,12 23 442 021 22,12
2 January Ciszewski 19 340 299 18,25 19 340 299 18,25
3 Artur Górski 34 766 667 32,80 34 766 667 32,80
4 Babaco S.A. 20 000 000 18,87 20 000 000 18,87
5 Pozostali 8 451 013 7,97 8 451 013 7,97
* wraz z Merit Investments ASI S.A.

Ogólna liczba akcji spółki:

Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów

na WZ

Akcje dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect
A1 400 000 400 000 Tak
A2 600 000 600 000 Nie
A3 750 000 750 000 Nie
B 88 250 000 88 250 000 Nie
C 10 000 000 10 000 000 Nie
D 2 000 000 2 000 000 W trakcie procedowania
E 4 000 000 4 000 000 Nie
SUMA 106 000 000 106 000 000