Zarząd Spark VC S.A. (Dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Dominika Dymeckiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia 5 marca 2019 r.

Jako powód rezygnacji Pan Dominik Dymecki wskazał konieczność zaangażowania w inne projekty biznesowe, co uniemożliwi mu jednoczesne pełnienie obowiązków w zarządzie Emitenta. Ponadto Pan Dominik Dymecki zaznaczył, że nadal będzie związany z Emitentem poprzez podmiot którym zarządza i którego jest akcjonariuszem, tj. Apollo Capital S.A., oraz że jako znaczący akcjonariusz zamierza podejmować zdecydowane działania mające na celu wsparcie rozwoju Emitenta.Powrót do Aktualności