Terminu publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

Raporty kwartalne:
– raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku 14 lutego 2017 r.
– raport kwartalny za I kwartał 2017 roku 15 maja 2017 r.
– raport kwartalny za II kwartał 2017 roku 14 sierpnia 2017 r.
– raport kwartalny za III kwartał 2017 roku 14 listopada 2017 r.

Raport roczne:
– raport roczny za 2016 rok – 30 maja 2017 r.Powrót do Aktualności