Zarząd Spark VC S.A. (Dalej: Spółka, Emitent) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 6 marca 2019 roku pan Paweł Jeleniewski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem natychmiastowym. W jego miejsce do składu Rady Nadzorczej powołany został pan Dominik Dymecki, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

Ponadto Rada Nadzorcza powołała pana Pawła Jeleniewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

W chwili obecnej w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:

– Artur Zięba

– Paweł Kruczewski

– Małgorzata Dymecka

– Edyta Jeleniewska

– Dominik Dymecki

W skład Zarządu Spółki wchodzi:

– Paweł Jeleniewski – Prezes ZarząduPowrót do Aktualności