Zarząd spółki Spark VC S.A. w Grodzisku Mazowieckim (Dalej: Spółka) informuje, że w dniu 26 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu pana Krzysztofa Żygowskiego ze składu zarządu Spółki i z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, oraz o powołaniu pana Pawła Jeleniewskiego do składu zarządu Spółki i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.Powrót do Aktualności