W dniu 25 września 2019 roku pan Paweł Jeleniewski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

W dniu 25 września 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z początkiem dnia 26 września 2019 roku pana Krzysztofa Żygowskiego do składu zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu.

Kwestionariusz osobowy pana Krzysztofa Żygowskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Kwestionariusz osobowy Krzysztof ZygowskiPowrót do Aktualności