W dniu dzisiejszym, 18 sierpnia 2016 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Panu Arturowi Golańskiemu powierzyła funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcze powołała począwszy od dnia 18 sierpnia 2016 r. do składu Zarządu Emitenta Pana Dominika Dymeckiego i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.Powrót do Aktualności