Zarząd spółki Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej M. Soczyński, H. Perycz w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 34.Powrót do Aktualności