Zarząd spółki Spark VC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu w dniu 5 lipca 2018 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej M. Soczyński, H. Perycz w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 34.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

 Powrót do Aktualności